Riksorganisationen för Strategiska Välfärdsmål

Vi vill påverka både kortsiktiga och långsiktiga politiska beslut
genom att granska och föra upp strategiska välfärdsmål.

Där vi genom strategiska, evidensbaserade och ekologiska
insatser försöker nå dessa mål.

Vi eftersträvar att det svenska folkhemmet ska känna
mera trygghet, välmående och framgång. Där vi bland annat
tror att det kan nås genom breddning av kultursocial mognad.

Genom att rikta in sig på privatpersoner, självständiga
föreningar, förbund, universitet, myndigheter och kommuner
med flera är vi positiva till en verklig förändring.

KONTAKT

LÄMNA ETT FÖRSLAG